Podatki w 2013r.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych 19%

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych/podatek liniowy

Podstawa podatku do

Podstawa podatku ponad

Podstawa podatku

85.528 zł

85.528 zł

od 0 - bez limitu

18% podatku

32 % podatku

19% podatku

Kwota zmniejszająca podatek przy wyborze skali podatkowej:

miesięczna

46,33 zł

roczna

556,02 zł

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku

3.091 zł

Składki ZUS

01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Podstawa wymiaru składki-Ubezpieczenie Społeczne

2227,80 zł

Podstawa wymiaru składki-Ubezpieczenie Zdrowotne

2908,13 zł

Podstawa wymiaru składki-Fundusz Pracy

2227,08 zł

 


Składka - Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego

656,09zł

Składka- Ubezpieczenie społeczne z chorobowym

710,67zł

Składka- Ubezpieczenie zdrowotne

261,63

Składka- Fundusz Pracy

54,58 zł


Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - 972,40

Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym - 1026,98


Preferencyjne składki ZUS

- 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Podstawa wymiaru składki-Ubezpieczenie Społeczne

480,00 zł

Podstawa wymiaru składki-Ubezpieczenie Zdrowotne

2908,13 zł

Podstawa wymiaru składki-Fundusz Pracy

480,00 zł

 

Składka - Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego

141,36 zł

Składka- Ubezpieczenie społeczne z chorobowym

153,12 zł

Składka- Ubezpieczenie zdrowotne

261,73 zł

Składka- Fundusz Pracy

0,00 złSuma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - 403,09

Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym - 414,85 zł

2013 ROK:

MINIMALNE WYNAGRODZENIE: 1.600,00

LIMIT DO INSTALACJI KASY FISKALNEJ :

 • w pierszym roku działalności (obrotu) - 20.000,00
 • w kolejnym roku działalności - 20.000,00

GRANICZNA KWOTA OBROTU DLA CELÓW VAT:

 • Kwota obrotu uprawniająca do zwolnienia - 150.000,00 zł,
 • Obrót uzyskany ze sprzedaży towarów i usług, również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika - 4.922.000 zł (1.200.000 euro),
 • Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT - 50.000,00 zł,
 • Limit dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju - 160.000,00 .

KSIĘGI RACHUNKOWE:

 • Kwota limitu - 4.936.560,00

AMORTYZACJA:

 • Kwota jednorazowego odpisu - 222.000,00

RYCZAŁT:

 • Limit uprawniający do korzystania z ryczałtu - 615.300,00  

ODSETKI:

 • Ustawowe - 13,00 %
 • Od zaległości podatkowych - 14,00 %