Oferta - prowadzenie rozliczeń z PFRON

 • Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość) zgodzenie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie rozliczeń podatkowych według KPiR
 • Rozliczenia według Ryczałtów od Przychodów Ewidencjonowanych i Kart Podatkowych
 • Przygotowanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT)
 • Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych
 • Rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS
 • Sporządzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań dla GUS
 • Reprezentacja podatników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym (również podczas kontroli)
 • Obsługa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Dla klientów indywidualnych

 • wnioski o zwrot VAT-u od materiałów budowlanych VZM
 • rozliczenia roczne dochodów osiąganych w Polsce i za granicą
 • rozliczanie prywatnego wynajmu lokali

Ponadto oferujemy:

 • pomoc przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej (w ramach comiesięcznej opłaty),
 • pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych
 • doradztwo w zakresie prowadzonej działalności

Nasze biuro współpracuje z firmą godną polecenia naszym klientom zajmującą się całkowitą obsługą kadrową i BHP